• +905074942083
  • info@onlineresimkursu.net
  • İstanbul, Türkiye
Resim Atölye Dersleri
Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Lise Atölye

Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Lise Atölye

Atölye Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Lise

Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi Lise Atölye

Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Atölye.

Liseliler İçin Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi GSL.

Lise Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Dersleri haftada 1 gün 1 saat şeklindedir.

GSL Güzel Sanatlara Hazırlık Dersleri kişiye Özel birebir tek kişiliktir.

Resim Dersinin İşleyiş Biçimi


Öğrenciler profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul edilerek, adım adım izlenecek bir yönteme, öncelikle sınava hazır hale gelecekleri bir sanat eğitimi programı izlenir.

Bu bölümde özellikle ilköğretim ikinci kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için güzel sanatlar lisesi giriş sınavlarına yönelik bir program verilmektedir.


Amaç

doğru görsel algıyı geliştirmek, gördüğünü doğru çizebilmeyi öğretmek ve ardından da hayal ettiklerini aktarabilme yetisini geliştirmek hedeflenmektedir.

Süreç ve İçerik

Desen

Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir. Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir. Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Çizgisel çalışmalar

Bunu ‘inşa’ etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.

Ölçü alma yöntemleri

Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarmak için yapılan çalışmalardır.

Canlı modelden desen çizimi

Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır. Figürün baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının, kas ve kemik yapılarının öğretildiği bir çalışmadır.

Oran orantı

Nesnenin yada çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.

Işık gölge

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir. Örnek; Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta ve nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur.

Tonlama

Işığa göre gözlem yapılarak uygulanır. Buna karalama yada teknik de diyebiliriz. Çizgiselde yada yumuşak karalama olabilir.

Online Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Lise İçin Tıklayın.