• +905074942083
  • info@onlineresimkursu.net
  • İstanbul, Türkiye
Resim Atölye Dersleri
Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi Atölye

Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi Atölye

Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi Atölye

Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Atölye.

Atölye Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Üniversite.

Atölyede Güzel Sanatlara Hazırlık Dersi GSF Kurs.

Güzel Sanatlar Ders Gün Ve Saatleri

GSF Hazırlık Resim Dersleri kişiye özel birebir tek kişiliktir.

GSF Hazırlık Resim Dersi haftada 1 gün 1 saat şeklindedir.

Güzel Sanatlara Hazırlık GSF Dersleri Atölyede Hafta Sonları Yapılmaktadır.

Resim Dersinin İşleyiş Biçimi

Bu bölümde lise öğrencilerine ve liseden mezun olmuş genç ya da yetişkin bireylere güzel sanatlar fakültelerinin (GSF) çeşitli bölümlerine (resim, heykel, grafik, iç mimari, animasyon, el sanatları vb.) yönelik bir resim sanat eğitimi verilmektedir.

Programın Hedefi

Bireyleri profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul ederek doğru görmeyi, algılamayı, sanatsal düşünmeyi, yorumlamayı ve doğru aktarmayı öğrenebilecekleri bir yöntem izleyerek teorik bilgilerle de desteklenmiş bir hazırlık süreci sonunda sınava hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

Desen Çalışması

Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir. Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir. Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Çizgi çalışmaları

Bunu inşa etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.

Ölçü alma yöntemleri

Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarma çalışmaları.

Canlı modelden desen çalışmaları

Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır. Figürlerin baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının, Kas ve kemik yapılarının öğretildiği çalışmalardır.

Işık ve gölge çalışmaları

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir. Örnek; Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur.

Oran orantı çalışmaları

Nesnelerin yada çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.

Temelde iki tip perspektif vardır. Tek noktalı ve iki noktalı perpektif. Bizim bulunduğumuz konuma ve baktığımız nesnelere göre ayrı ayrı uygulanması gerekir ve değişkendir.

İmgesel çalışmalar

Öğrencinin nesleleri öğrendiği, perspektif çizimlerini öğrendiği, figürü öğrendiği aşamanın ardından, bütün bu bildiklerini farklı kompozisyonlarla ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Yetenek sınavlarında sorulan sorulara benzer konuların çalışılması, bu konulara nasıl kompozisyonlarla yaklaşılması gerektiğinin öğretilmesi imgesel çalışmaların konusudur.

Bellek eğitimi

Öğrencinin baktığı nesneyle ilişkisini geliştirmek, onu daha iyi tanımasını sağlamak ve özelliklerini aklında kalmasını, anlamasını sağlamak için yapılan çalışmalardır.

Renkli resim teknikleri

Sulu boya, Kuru boya, Pastel boya, Yağlı boya ve Akrilik vb..Bu tekniklerin Natürmort ve Figürlü hayali kompozisyonlarda uygulanma çalışmalarıdır.

Teorik bilgiler

Sanat akımlarını öğretilmesi (Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Sürrealizm vb..). Ressamlar ve heykeltraşlar hakında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Güncel sanatsal etkinliklere katılım ve sergi ziyaretleri yapılır.

Online Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu İçin Tıklayın